Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Barevný svět
kolem nás

Vzdělávání

Blanická

Zájmové aktivity

Jak jistě víte, třídy v naší MŠ jsou heterogenní, tedy smíšené. Práce s takto smíšenou třídou je v mnoha ohledech složitější pro nás pedagogy. Mezi 3-letým a 6-letým dítětem je obrovský skok nahoru. Naši předškoláci se učí ve smíšené třídě toleranci k menším dětem, mohou si vyzkoušet různé sociální role, které jsou tolik důležité pro další život. Ale příští rok jdou do první třídy a tam už budou mít okolo sebe pouze vrstevníky. Prosadit se v takové třídě je pro některé děti mnohem složitější.

Keramická aktivita

V této aktivitě se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami.

Tato aktivita nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Práce s hlínou jim přinese radost, osobní uspokojení a možnost sebevyjádření. Z této aktivity si každé dítě odnese domů spoustu krásných výrobků.

  • Probíhá pod vedením: paní učitelky Mgr. Gabriely Sulkové
  • Hodinová dotace: 1x za 14 dní
  • Plánovaný čas a místo konání: ve středu od 14.00 – 15.00 hod
  • Počet dětí: dvě skupiny do 11 dětí
  • Věk: od 5 let

EKO aktivita Veverky

Aktivita je zaměřena na vytváření správného vztahu dětí ke zdravému přírodnímu stylu, kladnému vztahu k přírodě a k aktivnímu pohybu. Děti získávají pocit sounáležitosti s přírodou, učí se chápat, že svým chováním mohou přírodu chránit, ale také velice snadno nenávratně zničit. Vlastní prožitky pak vedou děti k poznávání přírody a citlivému vztahu k ní. Děti se také učí uvědomovat si krásy přírody a citlivě ji vnímat.

  • Vedení aktivity: paní učitelky Hany Slavíkové
  • Hodinová dotace: 1x za 14 dní
  • Plánovaný čas a místo konání:  ve středu od 12.30 – 14.00 hod
  • Počet dětí: od 10-15
  • Věk: od 5 let