Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Vzdělávání

Blanická

Zájmové aktivity

Zájmové aktivity jsou pro děti s nižší potřebou spánku.

Divadélko v Berušce a Skřítci ve Sluníčku

DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

Veverky

Kroužek je zaměřen na vytváření správného vztahu dětí ke zdravému přírodnímu stylu, kladnému vztahu k přírodě a k aktivnímu pohybu. Děti získávají pocit sounáležitosti s přírodou, učí se chápat, že svým chováním mohou přírodu chránit, ale také velice snadno nenávratně zničit. Vlastní prožitky pak vedou děti k poznávání přírody a citlivému vztahu k ní. Děti se také učí uvědomovat si krásy přírody a citlivě ji vnímat. Je pro děti nejstarší.

Cílem logopedické intervence v mateřské škole je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Dětem chceme poskytovat rozvoj komunikačních dovedností zahrnující péči jak skupinovou, tak i individuální s využitím různých metodik. Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace. Logochvilka je určena především dětem předškolního věku, které nechodí na logopedickou nápravu do jiného zařízení. S dětmi individuálně pracuje speciální pedagog PhDr. Lenka Lašanová, ředitelka školy.