Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Vzdělávání

Blanická

Zájmové aktivity

Zájmové aktivity jsou pro děti s nižší potřebou spánku.

Keramická aktivita

V této aktivitě se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami.

Tato aktivita nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Práce s hlínou jim přinese radost, osobní uspokojení a možnost sebevyjádření. Z této aktivity si každé dítě odnese domů spoustu krásných výrobků.

  • Probíhá pod vedením paní učitelky Mgr. Gabriely Sulkové
  • Hodinová dotace: 1x za 14 dní
  • Plánovaný čas : ve čtvrtek od 13.30 – 14.00 hod
  • Počet dětí: skupina do 12 dětí
  • Věk: od 5 let

Malý přírodovědec

Aktivita je zaměřena na vytváření správného vztahu dětí ke zdravému přírodnímu stylu, kladnému vztahu k přírodě a k aktivnímu pohybu. Děti získávají pocit sounáležitosti s přírodou, učí se chápat, že svým chováním mohou přírodu chránit, ale také velice snadno nenávratně zničit. Vlastní prožitky pak vedou děti k poznávání přírody a citlivému vztahu k ní. Děti se také učí uvědomovat si krásy přírody a citlivě ji vnímat.

  • Vedení aktivity: paní učitelka Hana Slavíková
  • Hodinová dotace: 1x za 14 dní
  • Plánovaný čas:  ve čtvrtek od 13.30 – 14.00 hod
  • Počet dětí: 12
  • Věk: od 5 let

Skřítek Šikula

Děti si v této aktivitě budou procvičovat zručnost a jemnou motoriku při konstruktivních činnostech, při hrách s prsty, při práci na pracovních listech, s papírem, s didaktickými pomůckami…..Paní učitelka hravou formou povede děti k dalšímu poznávání a učení, aby si uvědomily, že dozvídat se nové věci je důležité pro další život – vytvářet tak dobré předpoklady a chuť pro další učení a poznávání. Například si budou procvičovat paměť ve slovních hrách, při nácviku a opakování říkadel s pohybem prstů nebo těla, v jógových příbězích, procvičování orientace v prostoru a rozvíjení fantazie. Formou her si také budou procvičovat matematické představy – určování počtu, pravoruká orientace.

Vedení aktivity : paní učitelka Pavla Šafaříková

Hodinová dotace: 1x za 14 dní

Plánovaný čas: čtvrtek od 13.30 do 14.00

Počet dětí: 12

Věk : od 5 let

DOPLŇKOVÉ KROUŽKY

Cílem logopedické intervence v mateřské škole je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Dětem chceme poskytovat rozvoj komunikačních dovedností zahrnující péči jak skupinovou, tak i individuální s využitím různých metodik. Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace. Logochvilka je určena především dětem předškolního věku, které nechodí na logopedickou nápravu do jiného zařízení. S dětmi individuálně pracuje speciální pedagog PhDr. Lenka Lašanová, ředitelka školy.

Kroužek Angličtina v pohybu pomáhá dětem budovat kladný vztah k anglickému jazyku netradičním a velmi efektivním způsobem. Lektor na každou hodinu připravuje zábavné pohybové aktivity a hry, které umožňují, aby děti lépe pochopily smysl anglických slov a naučily se je správně vyslovovat a používat. Díky pohybu se lehce naučí základy anglického jazyka, což jim pomůže si slovíčka i lépe pamatovat. Při kroužku jsou používány i audiovizuální pomůcky, děti se učí i říkanky a písničky.