Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Pro rodiče

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉ

Mateřská škola Ostrava-Stará Bělá, příspěvková organizace

Školné je hrazeno bezhotovostním převodem nejpozději do 15.dne běžného měsíce na číslo účtu 1661505369/0800 pod variabilním symbolem, který vám byl přidělen při přijetí dítěte do MŠ.

Děti v posledním ročníku před zahájením školní docházky neplatí školné, pouze stravné!

STRAVNÉ V MŠ BLANICKÁ

Strava je zajišťována školní jídelnou Základní školy Ostrava-Stará Bělá, informace o výši stravného a platbách obdržíte u vedoucí školní jídelny základní školy paní Kateřiny Zahnašové (tel.: 596769014)

1. kategorie: dopolední svačinka 15,-Kč + oběd 21,-Kč + odpolední svačinka 11,-Kč = 47,- Kč

2.kategorie -tj. děti s odloženou školní docházkou: dopolední svačinka 15,-Kč+oběd 30,-Kč+odpolední svačinka 11,-Kč =56,-Kč

STRAVNÉ V MŠ MITROVICKÁ

Stravné se hradí spolu se školným v jedné platbě na účet školky.

1.kategorie: dopolední svačinka 14,-Kč + oběd 21,-Kč + odpolední svačinka 9,-Kč = 44,- Kč Průměrný počet pracovních dnů v měsíci 21 * 44,- = 924,-, tj. platba stravného na měsíc

2.kategorie-tj. děti s odloženou školní docházkou: dopolední svačinka 14,-Kč + oběd 29,-Kč+odpolední svačinka 9,-Kč52,-Kč Průměrný počet pracovních dnů v měsíci 21 * 52,- = 1.092,-, tj. platba stravného na měsíc

Pitný režim a jeho úhrada je zajištěn v rámci jednotlivých chodů.

Vratky stravného (přeplatky za řádně odhlášenou stravu) se vracejí v ÚNORU a ČERVENCI.

Co dítě potřebuje v mateřské škole

 • pohodlné převlečení pro pobyt ve třídě, děti v něm stráví většinu dne (tepláčky, tričko, …)
 • papučky s pevnou patou
 • starší převlečení pro pobyt venku, které si děti mohou i ušpinit (tepláčky, mikina, starší boty, kšiltovka)
 • pyžámko – s našitým poutkem na pověšení
 • náhradní oblečení – kdyby náhodou (spodní prádlo, tričko, tepláčky, ponožky)

Prosím, mějte všechny věci označené, aby nedošlo k záměnám.

Spolek rodičů Dětský úsměv

Spolek zahrnuje Mateřskou školu Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace, Blanická 154/180 a odloučené pracoviště na ulici Mitrovická. Sdružuje všechny zákonné zástupce našich dětí. Spolupráce je velmi aktivní, postavená na vzájemné důvěře, vstřícnosti, otevřenosti, porozumění, pochopení, toleranci, respektu a ochotě spolupracovat. V rámci této spolupráce pořádáme společné školní a mimoškolní akce i pro širokou veřejnost.

Prostřednictvím spolku žádáme o poskytnutí účelových dotací (tzv. granty v oblasti školství na školní a mimoškolní akce). Tyto prostředky pomáhají ke kvalitnějšímu zajištění plánovaných akcí.

Poslání spolku

 • napomáhat k lepšímu prostředí v mateřských školách
 • postupně revitalizovat prostředí školních zahrad
 • umožňovat pedagogickým pracovníkům pracovat s kvalitními učebními pomůckami
 • podporovat aktivity určené dětem
 • dozorovat nad poskytnutými dary partnerů škol (využití, evidence)
 • umožňovat pořízení drobných dárků dětem pro různé příležitosti

Členové spolku se volí na společné schůzce zákonných zástupců, která probíhá vždy v září (počátek školního roku). Své zastoupení má každá třída obou mateřských škol. Zvolení zástupci následně mezi sebou volí předsedu a místopředsedu spolku.

Zvolení zástupci jednotlivých tříd

MŠ Blanická

 • paní Tereza Glogarová

MŠ Mitrovická

 • paní Soňa Pilchová
 • paní Tereza Kovářová
 • paní Karin Tokarčíková

Příspěvek do spolku

Rodiče mohou přispět do spolku částku 800,- Kč na školní rok. Uvedená částka byla projednána výborem a na schůzkách v jednotlivých třídách naší MŠ. Tato částka byla jednohlasně odsouhlasena.

Finance budou využity jako příspěvek na organizaci různých akcí pro děti, na společné akce určené dětem, vybavení školních tříd a zahrad.

Spolek je také nakloněn sponzorské spolupráci. Sponzorský dar si můžete odečíst ze základu daně. Pro více informací a případnou spolupráci se obraťte na vedoucí učitelku pro odloučené pracoviště MŠ Mitrovická, paní Danuši Brillantovou.

Informace a náměty