Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

O naší škole

Historie školy

Vznik mateřského školství v obci se traduje od roku 1949. Dvacet let však mateřská škola nacházela působiště v různých pronajatých prostorách, až od roku 1961, kdy byla ve Staré Bělé postavena nová budova ZŠ se natrvalo mateřská škola usadila v uvolněných prostorách staré obecní školy. V roce 1977, jak se postupně rozrůstala obec a přibývalo dětí, byla zbudována nová mateřská škola na Mitrovické ulici – tímto byl uspokojen požadavek ve vzdálenější části obce a rovněž přibyla místa v mateřské škole.

Od roku 2003, v rámci reformy školství, se staly obě mateřské školy „Blanická a Mitrovická“ součástí Základní školy Stará Bělá. Od roku 2007 rozhodnutím zastupitelstva, vznikla Mateřská škola Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace, která obě tyto mateřské školy slučuje v jeden celek se dvěma pracovišti.