Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Barevný svět
kolem nás

Vzdělávání

Mitrovická

Zájmové kroužky

Jak jistě víte, třídy v naší MŠ jsou heterogenní, tedy smíšené. Práce s takto smíšenou třídou je v mnoha ohledech složitější pro nás pedagogy. Mezi 3-letým a 6-letým dítětem je obrovský skok nahoru. Naši předškoláci se učí ve smíšené třídě toleranci k menším dětem, mohou si vyzkoušet různé sociální role, které jsou tolik důležité pro další život. Ale příští rok jdou do první třídy a tam už budou mít okolo sebe pouze vrstevníky. Prosadit se v takové třídě je pro některé děti mnohem složitější.

Kroužek tvořivých ručiček

Děti se v tomto kroužku budou seznamovat s různými tvořivými materiály a technikami, které je budou podporovat v jejich tvořivosti a fantazii. Naučí se správné pracovní postupy tak, aby dosáhly finálního výsledku – artefaktu. Někdy si ale i jen tak tvoří bez velkého finále, protože jak víme, i cesta může být cíl.

  • Probíhá pod vedením: paní učitelky Renáty Vontorové
  • Hodinová dotace: 1x za 14 dní
  • Plánovaný čas a místo konání:  ve čtvrtek od 13 – 13.45 hod
  • Počet dětí: od 6-9
  • Věk: od 4 let

Angličtina hrou pro nejmenší

Rádi bychom vám představili kroužek angličtiny, neboť znalost alespoň jednoho cizího jazyka je dnes považována za samozřejmost. S výukou je nejvhodnější začít v raném věku, kdy jsou děti velmi přizpůsobivé a učí se mnohem snáze než děti starší. Díky pohybu se lehce naučí základy anglického jazyka, což jim pomůže se slovíčka i lépe pamatovat. Při kroužku jsou používány i audiovizuální pomůcky, děti se učí říkanky a písničky.

  • Probíhá pod vedením: paní učitelky Evy Fuksové
  • Hodinová dotace: 1x za 14 dní
  • Plánovaný čas a místo konání: ve čtvrtek od 13 – 13.45 hod
  • Počet dětí: od 6-9
  • Věk: od 4 let