Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Fotogalerie Mitrovická

téma týdne “ ZIMA KOLEM NÁS- ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“(31.1.-04.2.2022)

nácvik básně“ HAJNÝ ŠLAPE ZA ZVĚŘÍ“

píseň „NA TÝ LOUCE ZELENÝ“

pohybová hra s míčem „NA JELENA“

práce s tabulkou LOGICO- sleduj stopy

pracovní list “ ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ a STOPY ZVÍŘAT“

modelování lesních zvířátek

výroba „JABLKOVÁ KRMÍTKA SE ZRNÍČKY PRO PTÁČKY“- společné zavěšení na školní zahradě