Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Fotogalerie Mitrovická

téma týdne “ TEN DĚLÁ TO A TEN ZASE TOHLE“(21.2.-4.3.2022)

PUZZLIÁDA

POVOLÁNÍ „ZEDNÍK“ (LEPENÍ A DOKRESLOVÁNÍ)

UČÍME SE PÍSNIČKY

POVÍDÁME SI PODLE OBRÁZKŮ

MODELOVÁNÍ “ ČLOVÍČEK“

HRAJEME SI NA ZAHRADĚ