Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Fotogalerie Mitrovická

TÉMA“ NAŠE PLANETA“ ( 11-14.4.2023)

rozhovor s obrázky Planeta Země

planeta Země-obkreslování,vystřihování,mačkání papíru,společné lepení na zeměkouli

pozorování pučících stromů a keřů

pozorování lesních dělníků při zpracovávání dřeva

práce s globusem

skládání obrázků

A girl hugging the earyh