Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Fotogalerie Mitrovická

TÉMA “ CO UMÍ DĚLAT JARO“( 20-24.3.2023)

hra na kukačky
 opakování písní o jaru
 hry s farmou – jarní práce na zahrádce
 procvičení hlásky na začátku slova

cvičení „na jarní louce“,PH Na král

třídění obrázků květin,keřů,stromů
najdi květinu-programování robotické myši,skládání z papíru-tulipán

vycházka okolo RD – pozorování jarních květin, hra na honěnou na zahradě MŠ , úklid zahrádky