Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Fotogalerie Mitrovická

OSLAVA 750 LET VÝROČÍ OBCE

HISTORIE

Historie obce Stará Bělá

Stará Bělá je stará slovanská osada, která vznikla už v době předkolonizační, pravděpodobně v 1. polovině 13.století. Asi v 50.letech se pak dostala do vlastnictví olomouckého biskupa Bruna. Ten v ní (in vila de Bella) udělil v roce 1272 léno 30 lánů bratřím Helmholdovi, Otovi a Gunterovi z Felinu. Listina z tohoto aktu se tak stala vlastně rodným listem Bělé, když přívlastek Stará se poprvé objevuje v dokumentech z roku 1408.

V roce 1941 byla Stará Bělá připojena k Moravské Ostravě jako její městská část. Po létech samostatné obce (od roku 1945), stala se roku 1975 součástí městského obvodu Ostrava 3. Od konce roku 1990 je jedním z 23 obvodů města Ostravy. Leží asi 10 km jihovýchodně od jejího centra, ale rozrůstající se sídliště proniká až na její katastr. Přes blízkost průmyslového centra si dodnes udržela svůj venkovský ráz.

Má výhodnou polohu na levé části ploského hřbetu mezi řekami Odrou a Ostravicí. Obcí protéká potok Starec, původně nazývaný Bělá, podle kterého byla obec pojmenována. Přestože nadmořská výška katastru obce nepřesahuje 300 metrů, je terén obzvláště kolem jejího centra poměrně členitý. Původní katastrální výměra (1857 ha) se zmenšila v roce 1960 o osady Paseka a Cikánka. Také dnešní sídliště Dubina a Bělský les jsou postaveny na části jejího území.

Spojení s okolím je zajišťováno autobusovou dopravou. Z cest má prvořadý význam silnice 1.třídy ve směru na Nový Jičín a Olomouc. V obci žije asi 4100 obyvatel. Nacházejí se zde úřad městského obvodu, farní úřady římskokatolické a československé husitské církve, jedna základní a dvě mateřské školy, zdravotní středisko.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ