Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Aktuality

ADAPTACE V MŠ

Co je „Adaptační program“?
Podstata spočívá v postupném prodlužování docházky dítěte do mateřské školy. Zpočátku pobývá dítě v MŠ pouze pár hodin, později se zúčastní vycházky, postupně zůstává na oběd, až nakonec zůstává v MŠ i spát a pobývá zde až do odpoledních hodin. Každá tato fáze je libovolně dlouhá. Adaptační program je přizpůsoben potřebám dětí a možnostem rodičů.

Vstup do mateřské školy je významná událost v životě dítěte. Mnohé děti byly doposud zvyklé jen na rodiče, sourozence, či prarodiče. Mohou být ostýchavé, mít problémy s pobytem v novém, neznámém prostředí a v kolektivu neznámých dětí a lidí, pod dohledem učitelek, které také neznají. Některé pláče, jiné se začlení do skupiny dětí bez větších problémů. Někdy nastane krize až po několikadenním pobytu v mateřské škole. Adaptaci na MŠ ovlivňuje mnoho faktorů, např. minulé zkušenosti dítěte, jeho celková zralost, přístup rodiny, přístup učitelek apod. Každé dítě se projevuje jiným způsobem, je jedinečné, je osobnost.

Kdy probíhá?
Adaptační program je uplatňován především v měsíci září, kdy nastupuje do MŠ většina dětí poprvé, ale i s každým dalším nástupem nových dětí v průběhu školního roku.

Jak dlouho?
Doba adaptace je individuální, závisí na mnoha faktorech. Optimální je, pokud se dítě zadaptuje během prvního měsíce. Většina dětí to zvládne během 2-3 týdnů. Pokud v tomto období dojde k přerušení docházky například z důvodu nemoci, může se doba adaptace prodloužit.


Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – první dny pobyt dítěte
omezit na dvě hodiny, další týden postupně prodloužit do oběda, další týden připravit dítě na
odpolední spaní. Konzultujte s ní včas případné časové prodloužení docházky vašeho dítěte.

OSAMOSTATŇUJTE SVÉ DÍTĚ –
CO BY MĚLO TŘÍLETÉ DÍTĚ UMĚT PŘED VSTUPEM DO MŠ


Chcete, aby se vaše dítě cítilo v mateřské škole dobře? Chcete mu usnadnit přechod z domova do kolektivu?
Máme pro vás několik základních informací:


Hygiena
•Samostatně používat toaletu
•Umýt si ruce mýdlem a samo se utřít
•Používat kapesník, vysmrkat se


Oblékání
•Obléknout a svléknout s malou dopomocí dospělého (zipy, tkaničky, knoflíky)
•Poznat si své oblečení
•Obout a vyzout si boty (vázání tkaniček není vyžadováno, je lepší pořídit dítěti do školky boty na suchý zip či jiný způsob zapínání, který dítě samo zvládne)
•Složit si svoje oblečení


Stolování
•Pít z hrnku, ze skleničky
•Držet lžíci, umět s ní jíst
•Při jídle sedět u stolu, udržovat čistotu


Komunikace a spolupráce
•Říci, co chce, potřebuje
•Znát základní pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat, poprosit)
•Reagovat na pokyny učitelky, dodržovat kázeň
•Poznat si svojí značku v MS
•Uklidit si po sobě hračky
•Odloučit se na chvíli od rodičů


Jiné dovednosti
•Chodit za ruku po chodníku
•Ujít kratší vzdálenost (cca 30 min.)
•Zvládat chůzi po schodech
Pokud se Vám nepodaří u dítěte vytvořit návyk „poslechnout“ do 3 let, těžko jej to budete učit později.

ADAPTAČNÍ MĚSÍC

První týden

V prvním týdnu v září jsou obě paní učitelky na ranní směně, aby si dítě vytvořilo stejný vztah k nim oběma. Probíhá vzájemné seznamování, seznamování dětí s hračkami, se značkou, třídou, prostředím, uložením osobních věcí dětí v šatně, plněním společenských a hygienických požadavků, seznámení se stolováním apod.

Druhý týden

V druhém týdnu můžeme po dohodě s učitelkou prodloužit pobyt dítěte v MŠ na celé dopoledne – tedy včetně vycházky a oběda. Některé děti špatně snáší každou změnu v denním režimu – přechod ze třídy do umývárny, do šatny. Opět je rozdíl v chování jednotlivých dětí — některým změny nevadí, některé se rychle přizpůsobí, jiným trvá adaptace déle.

Třetí týden

Třetí týden je dobré pro úspěšné zvládnutí adaptace pokračovat v docházce do MŠ pouze v dopoledních hodinách. Některé děti již zvládnou pobyt v MŠ po celý den. Pokud je ale v možnostech rodiny vyzvedávat dítě po obědě, je pro dítě tato varianta lepší. Nemá smysl spěchat na prodlužování doby pobytu dítěte v MŠ. Délka pobytu závisí především na psychice dítěte a jeho zvládnutí režimu v MŠ a odloučení od rodiny. V úvahu jsou brány také možnosti rodičů.

Čtvrtý týden, případně později

Největší obavy mají děti z odpoledního odpočinku. Jakmile získá dítě pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, přichází poslední fáze adaptace tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spát jinde, než ve své „postýlce“. Tento úkol bývá pro dítě těžký a je nutné ho na jeho zvládnutí dostatečně připravit. Nejen učitelka, ale především rodiče by měli s dítětem o spaní předem mluvit, vybrat doma vhodnou hračku a pyžamo. Měli bychom společně vytvořit takovou atmosféru, kdy se dítě bude na spaní v MŠ těšit.

Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky,
spokojeně z ní vstává a odchází si hrát,
teprve tehdy můžeme prohlásit,
že adaptace je úspěšně u konce