Přeskočit na obsah
sun.png

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Putování se skřítky

Naše mateřská škola se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte ve všech jeho oblastech. Školní vzdělávací program „Putování se skřítky“ provází děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Našim cílem je rozvíjet u dětí kompetence, které jsou důležité pro jejich další vzdělávání, jejich schopnosti a dovednosti a podporovat je v získávání nových vědomostí. Rozvíjíme osobní pohodu a spokojenost dětí, podporujeme jejich tělesný rozvoj a zdraví. Vytváříme u dětí základy hodnot, na kterých je založena naše společnost, rozvíjíme jejich schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry. Vedeme děti k poznání, že mají možnost svou životní situaci ovlivňovat a svobodně jednat, avšak zdůrazňujeme, že za to, jak se rozhodne a co udělá, následně odpovídá.
Školní vzdělávací program „Putování se skřítky“ je otevřený dokument s možností různých dodatečných úprav a vkládáním příloh. Tematické celky jsou variabilní, pedagogové mohou kdykoliv reagovat na konkrétní situace a zájmy dětí, vytvořit nové téma, cíle napříč integrovanými bloky a vracet se k nesplněným cílům. Při plánování činností vycházíme ze všech vzdělávacích oblastí, které jsou uvedeny v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání.

VE ŠKOLCE JSME KAMARÁDI,

VŠICHNI SE TU MÁME RÁDI.

PUTUJEME SE SKŘÍTKY

S VESELÝMI ZÁŽITKY.

Kde nás najdete

Chystané a proběhlé akce

Co se u nás
děje

Kdo se stará
o Vaše děti

Blanická

PhDr. Lenka Lašanová (Ředitelka školy, Blanická)

Ředitelka školy

PhDr. Lenka Lašanová

Blanická

+420 603 361 737

Pavla Šafaříková (Učitelka, Blanická)

Učitelka

Pavla Šafaříková

Blanická

Mgr. Gabriela Sulková (Učitelka, Blanická)

Učitelka

Mgr. Gabriela Sulková

Blanická

Hana Slavíková (Učitelka, Blanická)

Učitelka

Hana Slavíková

Blanická

Mitrovická

Danuše Brillantová (Vedoucí učitelka, Mitrovická)

Vedoucí učitelka

Danuše Brillantová

Mitrovická

+420 725 444 110

Lenka Novosadová (Učitelka, Mitrovická)

Učitelka

Lenka Novosadová

Mitrovická

Lenka Zborovská (Učitelka, Mitrovická)

Učitelka

Lenka Zborovská

Mitrovická

Renáta Vontorová (Učitelka, Mitrovická)

Učitelka

Renáta Vontorová

Mitrovická