Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Barevný svět
kolem nás

Aktuality

Zápis dětí na školní rok 2019/2020

MS - zápis

Zápis dětí do Mateřské školy Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace na školní rok 2019 / 2020 se uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2019 od 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00 hodin v mateřské škole na Blanické ulici, Stará Bělá.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnuto na základě kritérií.

K zápisu přijdou rodiče se svým dítětem, předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a čitelně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou dětským lékařem o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Tiskopis žádosti na školní rok 2019/2020 lze získat předem na obou pracovištích MŠ (Blanické i Mitrovické ulici) nebo na stránce ke stažení od 1. března 2019.