Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

HOLÁ, HOLÁ ŠKOLKA VOLÁ

Po prázdninách …

Milí rodiče,

provoz mateřské školy zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022, případně je začátek docházky dítěte dohodnut individuálně s ředitelkou školy.

  • Pro letos zapsané děti započne nová krásná životní etapa a tou je nástup do MŠ, do nového prostředí, mezi nové kamarády a do náruče nových dospělých, učitelek MŠ.  Pro ty z Vás, kteří povedete své dítě poprvé do MŠ, bude tento den plný očekávání a možná i obav, jak to váš syn nebo dcerka zvládne. Děti čeká první životní zkouška, první den bez maminky a „sám za sebe“, to platí zejména pro děti nejmladší.
  • Náš adaptační program je nastaven pro potřeby vašeho dítěte. Děti si budou nějaký čas vytvářet nové vazby ke kamarádům, učitelkám i k celému prostředí MŠ. Budeme jim všestranně pomáhat nejen my zaměstnanci, ale žádáme i vás, rodiče, usnadněte dětem co nejvíce proces adaptace, veďte své děti již teď k samostatnosti a to zejména v sebeobsluze při oblékání, svlékání, ukládání oděvů, stolování, osobní hygieně, ale i při úklidu hraček.
  • První den seznamte dítě se svojí značkou, kde bude mít bezpečně uloženy všechny své věci. Informaci o přidělené značce najdete v šatně svého dítěte na nástěnce.
  • Označte všechny oděvy a další potřeby, které do MŠ dítěti přinesete, jménem nebo značkou, nebude se trápit, že si ještě své věci nepozná a nemůže dojít k jejich záměně.
  • Pokud dítě ještě potřebuje pomoci s oblékáním, ulehčete mu proces sebeobsluhy takovými oděvy a obuví, které mají jednoduchá zapínání, dítě se rychleji naučí oblékat samo, a bude mít radost z úspěchu. Samozřejmostí z naší strany je pomoc dětem při sebeobsluze učitelkami.

Informujte děti o tom, která akce je v MŠ čeká, co budou jíst k obědu apod.

Akce pro děti

Tyto i další informace týkající se chodu třídy nebo školy najdete na webových stránkách školy a informativních nástěnkách, pravidelně je sledujte.

Myslete na to, jestli si mají děti do MŠ pro svoji činnost donést nějakou pomůcku.

Snažte se najít si čas na společné akce, které pro vás a vaše děti v průběhu školního roku připravíme. Děti budou šťastné, když si s nimi přijdete zasoutěžit, pobavit se nebo něco společně vytvořit. Doufám, že nadcházející školní rok nám umožní tyto akce opět pro děti i vás nachystat.

Svěřili jste nám vaše děti do péče, chceme pro ně jen to nejlepší a pouze při kvalitní spolupráci MŠ a rodiny budou vaše děti spokojené a budou mít otevřené dveře svému novému poznávání a rozvoji vlastní osobnosti.

Hodně si se svými dětmi povídejte o zážitcích z MŠ, nechte je vyprávět, kreslit, co zažily, co se jim líbilo, ale také, co je trápí.

Nespěchejte na děti – i každý z nás dospělých máme jiné tempo.

Přicházení a vyzvedávání dítěte

  • Příchod dětí do MŠ by měl být ukončen do 8. hodin ráno, školní kuchyně potřebuje připravit stravu podle celkového počtu dětí v MŠ. Pozdní příchod je vždy možný, ale po předchozím oznámení v předešlý den nebo do 7. hodiny ráno telefonicky, proto si nezapomeňte hned první den uložit do svého telefonu pro případnou přímou komunikaci s učitelkami telefonní číslo.
  • Při vyzvedávání dítěte po obědě vyčkejte za zavřenými dveřmi, aby mělo vaše dítě klid na dokončení oběda a vychutnalo si jej.
  • Pokud si dítě budete chtít vyzvednout po obědě, případně v jinou dobu, zapište prosím tuto informaci do sešitu.
  •  Pokud bude vaše dítě vyzvedávat jiná osoba, než zákonný zástupce, vyplníte ve třídě tiskopis s názvem Zmocnění (pověření) k vyzvedávání dítěte z MŠ, kterým dáte písemný souhlas k předání vašeho dítěte vámi pověřeným osobám. Pověření osob je plně ve vaší kompetenci, osoba musí být způsobilá dítě z MŠ bezpečně odvést (týká se zejména starších sourozenců).

Jestliže došlo ke změně osobních údajů dítěte, či ke změně vašeho telefonního čísla nebo bydliště od doby předání dat mateřské škole (žádosti o přijetí dítěte do MŠ), nezapomeňte tuto změnu neprodleně nahlásit ve třídě či ředitelce MŠ. Nejdůležitější je pro nás aktuální číslo telefonu. Zákonný zástupce dítěte nebo jiná osoba vámi pověřená k vyzvedávání dítěte musí být vždy v průběhu dne dostupná na telefonu.

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním vašeho dítěte do naší mateřské školy. Všichni zaměstnanci školy se těšíme na vzájemnou spolupráci při výchově a vzdělávání vašich dětí.

Po prázdninách zas

nastal školky čas.

Hodně jsme se těšili,

dlouho jsme tam nebyli.

Ve školce se učíme,

hrajeme si, cvičíme,

zpíváme si pro radost,

kamarádů máme dost.