Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Aktuality

O projektu Se Sokolem do života

Přihlásili jsme se do celostátního, celoročního projektu s názvem „Se Sokolem do života“. Cílem je motivovat děti k radosti z pohybu, ze zvládání různých pohybových dovedností a hlavně rozvíjení pohybové gramotnosti předškolních dětí. S nejmenšími dětmi jsme začali cvičení s kobylkou Emilkou, starší děti ještě k tomu plnily úkoly tvořivé, sestavovaly obrázky z kaštanů a jiných přírodnin. Moc se jim povedly. Fotky z aktivit jsou ve fotogalerii.