Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Aktuality

NAVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO OD 1.3.2023 NA MITROVICKÉ

Mateřská škola Ostrava-Stará Bělá, příspěvková organizace NAVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO OD 1.3.2023

Z důvodu rychlého růstu cen potravin došlo k úpravě cen stravného ve školní jídelně budovy školky Mitrovická v jednotlivých kategoriích takto:

STRAVNÉ v MŠ Mitrovická – stravné se hradí spolu se školným v jedné platbě na účet školky.

1. kategorie: dopolední svačinka 14,-Kč + oběd 21,-Kč + odpolední svačinka 9,-Kč = 44,- Kč Průměrný počet pracovních dnů v měsíci 21 * 44,- = 924,-, tj. platba stravného na měsíc

2. kategorie-tj. děti s odloženou školní docházkou: dopolední svačinka 14,-Kč + oběd 29,-Kč+odpolední svačinka 9,-Kč = 52,-Kč Průměrný počet pracovních dnů v měsíci 21 * 52,- = 1.092,-, tj. platba stravného na měsíc

Pitný režim a jeho úhrada je zajištěn v rámci jednotlivých chodů.

Tyto ceny jsou platné od 1. 3. 2023.

Prosíme, zohledněte tyto změny ve svých platbách.

Děkujeme.