Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Aktuality

MITROVICKÁ – AKCE ŘÍJEN 2022

10.10.02022 ZAMYKÁNÍ LESAděti + rodiče (odpoledne), odchod od MŠ v 15:15 hodin směrem k myslivně s plněním úkolů. U myslivny zamkneme les pohádkovým klíčem. Čeká nás občerstvení a opékání špekáčků

14.10. OLYMPIÁDA na hřišti ZŠ pro starší děti ( třída koťátka) – dopoledne

19.10.2022 návštěva kina RETROSTÁR v Polance nad Odrou- pásmo kreslených pohádek. Odjezd v 9:00 hodin a návrat na oběd.

31.10.2022- DÝŇOVÁNÍ- odpolední tvoření dětí s rodiči na jednotlivých třídách. Vstup rodičů do tříd od 14:30 do 15:15 hodin. Tvoření do 16:00 s následným umístěním a rozsvícením dýní před vstupem do .MŠ