Přeskočit na obsah

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá

Putování se skřítky

Aktuality

LETNÍ PROVOZ 2024

Mateřská škola Ostrava-Stará Bělá, příspěvková organizace

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách

Vážení rodiče, dovolte nám informovat Vás o letním provozu naší MŠ. Běžný provoz MŠ končí: v pátek 28. června 2024

Provoz mateřských škol ve Staré Bělé o letních prázdninách bude následující:

OTEVŘENO v době od 1.8.2024 do 23.8.2024 v MŠ na ulici Mitrovická.

 • PŘERUŠENÍ PROVOZU: na obou pracovištích v době od 1.7. do 31.7. 2024 a v době od 26.8. do 30. 8. 2024. Obě budovy MŠ uzavřeny.
 • OMEZENÍ PROVOZU: na pracovišti Blanická od 1.8. do 23.8.2024.  MŠ na ulici Blanická uzavřena.
 Zákonní zástupci vyplní přes Moje MŠ dotazník s názvem PROVOZ SRPEN 2024 do dne 17. 5. 2024.  Zákonní zástupci, kteří nemají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo MŠ v měsíci srpnu, odevzdají do 24. 5. 2024 vedení školy Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ (tiskopis naleznete na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY).

Mateřská škola Ostrava-Stará Bělá, příspěvková organizace

Platba úplaty za předškolní vzdělávání a stravného

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době přerušení mateřské školy z důvodu hlavních prázdnin činí za měsíc:

 • červenec                                   0,-Kč,
 • srpen                                    460,-Kč (děti, které budou v srpnu navštěvovat    mateřskou školu),  

 0,-Kč (na základě žádosti podané zákonným                                                                             zástupcem dítěte, které v srpnu nebude navštěvovat MŠ).  

Platba stravného

Pro děti z MŠ Blanická: 

 • Úplatu za stravné v měsíci srpnu zaplaťte na účet MŠ pod Vaším variabilním symbolem do 21. 6. 2024.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte: srpen jméno dítěte.
 • Výše stravného v měsíci srpnu: 
  • kategorie 3-6let: 748,- Kč 

(44,- Kč/den – přesnídávka 14,-Kč, oběd 21,-Kč, svačina 9,-Kč)

 1. kategorie (děti s odloženou školní docházkou): 884,- Kč 

(52,-Kč/den – přesnídávka 14,-Kč, oběd 29,-Kč, svačina 9,-Kč)

 • Přeplatky na stravném budou zaslány začátkem září.
 • Pro děti z MŠ Mitrovická: forma úplaty za stravné jako v průběhu roku.
 • Školní rok začíná: v pondělí 2. září 2024.