Třídy

Mateřská škola Stará Bělá, příspěvková organizace Třídy

Obě budovy mateřské školy obsahují dvě smíšené třídy.

Mateřská škola Blanická

  • 1. třída Berušky
  • 2. třída Sluníčka

Mateřská škola Mitrovická

  • 1. třída Broučci
  • 2. třída Koťátka