Zápis dětí na školní rok 2018/2019

Mateřská škola Stará Bělá, příspěvková organizace Školka na ulici Blanická Zápis dětí na školní rok 2018/2019

MS - zápis

Zápis dětí do Mateřské školy Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace na školní rok 2018 / 2019 se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2018 od 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00 hodin v mateřské škole na Blanické ulici, Stará Bělá.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnuto na základě kritérií.

K zápisu přijdou rodiče se svým dítětem, předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a čitelně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem.

Tiskopis žádosti na školní rok 2018/2019 lze získat předem na obou pracovištích MŠ (Blanické i Mitrovické ulici) nebo na stránce ke stažení od 1. dubna 2018.