Seznam registračních čísel přidělených přijatým dětem k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019 / 2020

Mateřská škola Stará Bělá, příspěvková organizace Školka na ulici Blanická Seznam registračních čísel přidělených přijatým dětem k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019 / 2020

V souladu s ustanovením § 34 odst.3, § 165 odst.2 písm.b), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

pořadí číslo registrační číslo Mateřská škola
1. 12 Blanická
2. 11 Mitrovická
3. 23 Mitrovická
4. 3 Mitrovická
5. 8 Mitrovická
6. 14 Mitrovická
7. 10 Blanická
8. 5 Blanická
9. 6 Mitrovická
10. 7 Blanická
11. 15 Blanická
12. 26 Blanická
13. 28 Blanická
14. 9 Blanická
15. 16 Mitrovická
16. 1 Mitrovická
17. 17 Blanická
18. 24 Blanická
19. 2 Mitrovická
20. 22 Blanická
21. 21 Mitrovická
22. 19 Mitrovická
23. 4 Mitrovická
24. 18 Mitrovická
25. 29 Blanická
26. 13 Blanická
27. 25 Blanická
28. 20 Mitrovická
29. 27 Blanická

Vyvěšeno dne 23. května 2019

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.