Informace k prázdninovému provozu ve dnech 13.8. – 24.8.2018 na pracovišti MŠ Mitrovická 811/70

Mateřská škola Stará Bělá, příspěvková organizace Školka na ulici Blanická Informace k prázdninovému provozu ve dnech 13.8. – 24.8.2018 na pracovišti MŠ Mitrovická 811/70

Provozní doba od 6.30 – 16.30 hodin

1/ Děti z mateřských škol je potřeba přihlásit nejpozději do 8.6.2018 (MŠ Stará Bělá na seznamech ve třídách, z jiných městských obvodů na vyplněném tiskopisu Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou a potvrzeným dětskou lékařkou). Tento předat společně s kopií evidenčního listu a pověřením nebo zmocněním pro vyzvedávání dítěte z MŠ (v kmenové MŠ).

Tiskopis Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvednout v MŠ Blanická a MŠ Mitrovická nebo na vyžádání elektronicky: blanicka@tiscali.cz

2/ Úhrada za školné na měsíc srpen 2018 na 169,- Kč

3/ Úhrada za stravné

 • I. kategorie 32,- Kč / dítě a den (8, 16, 8)
  Příklad: 5 dnů stravování = 160 Kč
 • II. kategorie 34,- Kč / dítě a den (8, 18, 8) dítě s OŠD
Návrh na propočet úhrady za školné a stravné
Stravné Celodenní Počet přihlášených dnů x 32 Kč
Děti s OŠD Počet přihlášených dnů x 34 Kč
Školné Celodenní 169 Kč
Předškolní děti 0 Kč

Součet obou částek zaslat bezhotovostní platbou do 15.6.2018 na účet MŠ

 • Číslo účtu školy: 1661505369
 • Kód banky: 0800
 • Variabilní symbol:
  • děti z MŠB a MŠM: přidělen
  • děti z cizí MŠ: 20180813 + jméno dítěte

K docházce budou přijaty pouze přihlášené děti s uhrazenými platbami.