Informace k prázdninovému provozu 2019

Mateřská škola Stará Bělá, příspěvková organizace Školka na ulici Blanická Informace k prázdninovému provozu 2019

Informace k prázdninovému provozu na pracovišti MŠ Mitrovická 811/70 ve dnech 12.8. – 23. 8. 2019

Provozní doba od 6.30 – 16.30 hodin

1/ Přihlášení dětí

Děti z mateřských škol je potřeba přihlásit nejpozději do 21. 5. 2019 (předáním potřebných dokumentů)

Tyto dokumenty společně s kopií pověření nebo zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ (v kmenové MŠ).

2/ Úhrada za školné

Úhrada za školné na měsíc srpen 2019 je stanovena na 177,- Kč.

3/ Úhrada za stravné

I. kategorie: 35,- Kč / dítě a den (9, 18, 8) X počet přihlášených dnů

II. kategorie: 42,- Kč / dítě a den (9, 25, 8) dítě s OŠD X počet přihlášených dnů

Návrh na propočet úhrady za školné a stravné

Stravné celodenní Počet přihlášených dnů X 35 Kč
děti s OŠD Počet přihlášených dnů X 42 Kč
Školné celodenní 177 Kč
předškolní děti 0

Součet obou částek je potřeba uhradit bezhotovostní platbou nejpozději do 15.6.2019

  • účet školy: 1661505369 kód banky: 0800
  • variabilní symbol:
    • (děti z MŠB a MŠM) přidělen
    • děti z cizí MŠ v.s. 20190812 , do kolonky informace pro příjemce jméno dítěte

K docházce budou přijaty pouze přihlášené děti s uhrazenými platbami.