Školka na ulici Blanická

Mateřská škola Stará Bělá, příspěvková organizace Školka na ulici Blanická

MS - zápis 1

Zápis dětí na školní rok 2016/2017

datum: 07.01.2016


Zápis dětí do Mateřské školy Ostrava –Stará Bělá, příspěvková organizace na školní rok 2016/2017 se uskuteční ve dnech 23. a 24. března 2016 od 8.00 do 15.00 hodin v mateřské škole na Blanické ulici, Stará Bělá.  O přijetí k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnuto na základě kritérií. K zápisu přijdou rodiče s dítětem, přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz...

MS - zápis

Prázdninový provoz školky

datum: 16.04.2015


Vážení rodiče, v době hlavních prázdnin bude v souladu s § 3, vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání upraven provoz pro obě pracoviště mateřské školy takto: MŠ Blanická a MŠ Mitrovická – provoz končí v úterý 30. června 2015 MŠ Mitrovická od 3. do 21.srpna 2015 Děti je nutné k docházce v prázdninovém...

edilab

EDULAB

datum: 12.04.2015


Naše školka se zapojila do programu podpory digitalizace škol EDULAB. EDUkační LaBoratoř,z.s. je nezisková organizace, jejímž cílem je podpora a rozvoj moderních forem vyučování a zavádění informačních technologií do výuky na všech stupních školského systému a zároveň je organizátorem Programu podpory digitalizace škol. Pomáhá školám implementovat moderní metody a přístupy...

MS - zápis 1

Seznam registračních čísel přidělených přijatým dětem k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2015 / 2016

datum: 27.03.2015


V souladu s ustanovením § 34 odst.3, § 165 odst.2 písm.b), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. pořadí číslo registrační číslo Mateřská škola 1. 21 Mitrovická 2. 38...