Školka na ulici Blanická

Mateřská škola Stará Bělá, příspěvková organizace Školka na ulici Blanická

cesticka

Volná místa pro (nejen) Vaše děti

datum: 02.09.2019


Nejen rodičům ze Staré Bělé nabízíme pro jejich děti volná místa na obou pracovištích Mateřské školy Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace. Společně s dětmi vnímáme barevný svět kolem nás, jeho řád a pravidla, osvojujeme si poznatky o něm. Od 2. 9. 2019 se nově zaměříme na oblast jazykové gramotnosti a správnou...

náhled

Seznam registračních čísel přidělených přijatým dětem k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019 / 2020

datum: 22.05.2019


V souladu s ustanovením § 34 odst.3, § 165 odst.2 písm.b), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. pořadí číslo registrační číslo Mateřská škola 1. 12 Blanická 2. 11...

Hurá na prázdniny

Informace k prázdninovému provozu 2019

datum: 07.04.2019


Informace k prázdninovému provozu na pracovišti MŠ Mitrovická 811/70 ve dnech 12.8. – 23. 8. 2019 Provozní doba od 6.30 – 16.30 hodin 1/ Přihlášení dětí Děti z mateřských škol je potřeba přihlásit nejpozději do 21. 5. 2019 (předáním potřebných dokumentů) Děti z MŠ Stará Bělá na seznamech ve třídách ( do...

MS - zápis

Zápis dětí na školní rok 2019/2020

datum: 13.03.2019


Zápis dětí do Mateřské školy Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace na školní rok 2019 / 2020 se uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2019 od 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00 hodin v mateřské škole na Blanické ulici, Stará Bělá. O přijetí k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnuto na základě...