Podpořené projekty

Mateřská škola Stará Bělá, příspěvková organizace Podpořené projekty

eu

Personální podpora pro MŠ Stará Bělá

datum: 19.09.2017


Cíl projektu Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Registrační číslo podpory CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009828 Výše finanční podpory: 556 000 Kč, finanční podpora je spolufinancována Evropsou unií od 1.10.2018

ostrava-logo-nahled

Červená, zelená – co ta barva znamená

datum: 21.05.2017


Cíl projektu Cílem je získání základních vědomostí a pravidel k bezpečnému pohybu na silnici s v jejím okolí vzhledem k věku dětí. Pochopení významu bezpečného chování v dopravním prostředí. Rozvíjení rychlého a správného rozhodování, odpovědnosti dětí k sobě samým a respektování druhých. Zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace. Záměr Projekt podnítí připravenost dětí samostatně docházet...