Filozofie školy

Mateřská škola Stará Bělá, příspěvková organizace Filozofie školy

„Cestou, necestou se sluníčkem“

CIMG3771Na světě je mnoho cest. Cesty, cestičky a pěšinky, ale i křižovatky, které nabízí, kterou cestou se vydat. Některé cesty jsou přímé a bezpečné, jiné strmé a klikaté, někdy vedou z kopce do kopce. Každý člověk má před sebou svoji cestu životem. Ta je pro každého jedince ta nejdůležitější a naším úkolem je naučit děti po těchto cestičkách chodit, rozhodovat se kudy se vydat, jaké tempo zvolit a hlavně , jak se bezpečně dostat k cíli.

ŠVP „Cestou, necestou se sluníčkem” , který jsme zpracovali , je zaměřen na vytváření a prohlubování znalostí dětí o přírodě živé i neživé, o lidech, společnosti ,o přírodních jevech a pomáhá vytvářet základy ekologickécho chování.

Abychom se mohli těšit ze slunečních paprsků, je zapotřebí vést děti k vytváření správných návyků, vztahů k okolí a k lidem, vštěpovat jim ukázněnost, vztah ke zdraví, opatrnost.
Dále je naším cílem poučit děti dostupným způsobem o možných nebezpečných situacích a jak se před nimi chránit , ale především cvičit bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní a v budoucnu budou účastnit stále častěji.

Mottem ŠVP : „Cestou, necestou…“ jsme chtěli vyjádřit , že osvojování kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který začíná v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života.